بنر صفحه aboutus

درباره آزمایشگاه سبز طوبی

مجموعه «طوبی» در حال حاضر دربردارنده شرکت دانش‌بنیان طلای سبز طوبی، موسسه حکمت‌سرای طوبی، و آزمایشگاه حکمت سبز طوبی است.

شرکت حکمت سبز طوبی در حال حاضر دارای ۴ بخش مجهز شامل بخش کنترل فیزیکوشیمیایی داروها، تحقیقات، میکروبیولوژی و نانوداروها و کشته سازی است و به عنوان آزمایشگاه همکار و مجاز سازمان غذا و دارو (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) همکاری می‌کند.