آزمایشگاه ميکروبيولوژي

آزمایشگاه ميکروبيولوژي

این آزمايشگاه مجهز به دستگاههاي مختلف از جمله هود لامينارکلاس (II)، انکوباتور ۳۷ درجه، انکوباتور یخچالدار، شيکر انکوباتور، سیستم فیلتراسیون، چند دستگاه اتوکلاو، فور، میکروسکوپ، اسپکتروفوتومتر، سانتريفوژ يخچالدار، یخچال آزمایشگاهی و غیره جهت انجام هرگونه آزمون ميکروبي مي‌باشد. همچنین با داشتن سويه های باکتري، مخمر و قارچ قابلیت انجام آزمونهاي آنتی باکتریال داروهای سنتی و طبیعی، مواد غذایی، آب آشاميدني و عرقيجات مختلف را دارد.