آزمایشگاه نانوداروها و کشته سازی

آزمایشگاه نانوداروها و کشته سازی

آزمایشگاه نانوداروها با هدف تحقیق و ساخت فرمولاسیون‌های دارویی در مقیاس نانو در حوزه طب سنتی راه اندازی شد و شامل دستگاهها و تجهیزات ساخت این نانوداروها در اشل نیمه صنعتی می‌باشد. دو محصول نانودارو در حوزه طب سنتی تا به حال در این مرکز به مرحله تولید رسیده و تحقیقات نهایی بر روی ۴ نانوداروی دیگر در حال انجام است. کشتهسازی یکی از تکنیکهای مهم داروسازی بوده که در یونانی مدیسین نیز وجود دارد. در این داروها با اعمال فرایند های خاص از فلزات، مواد معدنی و داروهای حیوانی یک داروی موثر و سریع الاثر تولید می شود که بعد از وارد شدن به بدن اثر فارماکولوژی سریعی ایجاد میکند.

    با استفاده از فنون کشته سازی، بعد از اصلاح فلزات، سنگها و معدنیات با تکنیک های داروسازی متعدد از قبیل تصفیه، احراق، تکلیس و غیره کاربرد درمانی پیدا می کنند. این اشکال دارویی به دلیل مقدار کم مصرف دارو و بهبود جذب آنها در مقایسه با داروهای گیاهی که در بیماری های مختلف بکار می رود اهمیت زیادی دارند. در برخی موارد کمپلکس پیچیده ‌ای از آنها با گیاه در فرمولاسیون‌های معجون ها، اطریفل‌ها و...تشکیل می دهد که جزء داروهای هربومینرال دسته بندی می‌شوند. اصول و روش‌های کشته سازی و تکلیس و همچنین کنترل فیزیکوشیمیایی و استانداردسازی این محصولات در دو کتاب علم و هنر کشته سازی و ساز و کار تکلیس در حکمت سرای طوبی منتشر شده است. برای آشنایی بیشتر با این دارو‌ها به این دو کتاب مراجعه شود.