آزمایشگاه کنترل فیزیکوشیمیایی داروهای طبیعی، سنتی و مکمل های تغذیه‌ای

آزمایشگاه کنترل فیزیکوشیمیایی داروهای طبیعی، سنتی و مکمل های تغذیه‌ای

 این بخش با دارا بودن کلیه تجهیزات، دستگاهها و مواد استاندارد لازم جهت انجام بررسی‌های فيزيکوشيميايی، عصاره‌گيری، اسانس گيری و تعيين مقدار ترکيبات شيميايی به وسيله تکنيکهای حجم سنجی، کروماتوگرافی، ولتامتری و اسپکتروفتومتری قادر به کنترل فیزیکوشیمیایی داروهای طبیعی، سنتی و مکمل های تغذیه‌ای می‌‌باشد. علاوه بر اين قابلیت انجام آزمايشات لازم جهت کنترل کيفی گياهان دارويی نظير تستهای ماکروسکوپی و ميکروسکوپی، تعيين مقدار خاکستر، تعيين مقدار مواد موثره دارو و گیاهان، تعيين مقدار آب و ماده فرار، تعيين مقدار روغنهای فرار (اسانس)، تعيين شاخص تورم و همچنین کنترل کیفی فراورده های دارویی و طبیعی ترکیبی اعم از جامدات، نیمه جامدات و مایعات را دارد. همچنین زمان پایداری داروها، با روش تسریع شده (در اتاقک پایداری) و زمان واقعی قابل انجام است. آنالیز و تائید نمونه‌های دارویی معدنیات، ‌سنگ‌ها و مواد دارویی حیوانی نیز در این آزمایشگاه انجام می‌شود.