آزمون های بخش تحقیقات

بخش تحقیق و توسعه مجموعه طوبی با پشتوانه بخش حکمت سرا از متخصصین با تجربه در زمینه تحقیقات نوین بهره گرفته و سعی در ارتباط بین علوم جدید و قدیم و پیاده سازی این روش ها در آزمایشگاه و صنعت است. آزمون های ارائه شده بصورت تخصصی در این بخش شامل: 1-اندازه گیری همزمان عناصر با روش غیر تخریبی میکرو پیکسی (Micro-PIXE) ۲-آنالیز CHNS ۳-آنالیز ترمال حرارتی نمونه های دارویی، سنگ ها و معدنیات (TG-DTA) ۴-انجام تست خوردگی فلزات (شامل پلاریزاسیون و کاهش وزن) ۵-تست منحنی پلاریزاسیون (تافل) ۶-اندازه گیری ترکیبات موثره دارویی با روش ولتامتری ۷-پراش اشعه ایکس (XRD)، آنالیز نرمال ۸-طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR) ۹-اسپکتروسکوپی جذبی (uv/vis) 10-هاون برقی با هاون عقیق جهت سایش در ترکیبات دارویی خاص ۱۱-کوره الکتریکی صنعتی با حجم بالا تا دمای ۱۴۰۰ درجه سلسیوس جهت احراق و تکلیس ترکیبات معدنی و احجار در داروهای هربومینرال