آزمون های بخش نانوداروها و کشته سازی

این بخش تحقیقات خود را در زمینه نانوداروها با کشته سازی و تکلیس آغاز کرد. دو فرآورده دارویی تولید شده در بخش طلای سبز طوبی به عنوان اولین نانودارو در زمینه داروسازی سنتی بعد از سالها تحقیق و پژوهش مجوز تولید گرفت و جز شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه داروهای پیشرفته شناخته شد. علاوه بر مشاوره بر اساس تجارب متخصصین این بخش در زمینه راه اندازی آزمایشگاه و خطوط تولید این داروها آزمون های ارائه شده در این بخش به شرح زیر است: 1-میکروسکوپ نیروی اتمی یا میکروسکوپ نیروی پویشی (AFM) 2-سانتریفیوژ rpm ۴۵۰۰ و ۱۶۰۰۰ ۳-دستگاه التراسونیک هموژنایزر (سونیکاتور) با پروب تیتانیوم ۴-حمام التراسونیک هموژنایزر ۵-آسیاب بال میل