آزمون های بخش کنترل فیزیکوشیمیایی

این بخش با داشتن کادر با تجربه و مجرب در زمینه داروسازی سنتی و گیاهی و گذراندن دوره های کنترل دارویی به عنوان آزمایشگاه همکار و مجاز سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت مورد تائید قرار گرفته است. ضمن مشاوره در این زمینه توسط متخصصین این بخش خدمات زیر نیز ارائه می شود: 1-اندازه گیری همزمان ۵۰ عنصر در نمونه های دارویی، گیاهان و معدنیات با روش (ICP/Mass , ICP/OES) ۲-آنالیز تک عنصری با روش جذب اتمی شعله ۳-مجموعه تست های کنترل فیزیکوشیمیایی اسانس ها ۴-پیکنومتر (تعیین دانستیته) ۵-تعیین درصد اسانس عرقیات گیاهی ۶-پرکولاتور (عصاره گیری سرد) ۷-سوکسله (عصاره گیری گرم) ۸-کلونجر (اسانس گیری) ۹-مجموعه تست های کنترل فیزیکوشیمیایی گلاب و عرقیات ۱۰-آب بدون یون ۱۱-کنترل کیفی و میکروبی آب ۱۲-تعیین میزان رطوبت ترکیبات گیاهی، طبیعی و مواد غذایی با دستگاه دیجیتال و رسم منحنی مربوطه ۱۳-تعیین پایداری ترکیبات دارویی و طبیعی با روش تسریع شده ۶ ماهه در اتاقک پایداری ۱۴-آون فن دار (۲۴ ساعته و ۶ نمونه همزمان) ۱۵-تست زمان انحلال و باز شدن قرص ۱۶-آزمون های کنترل فیزیکوشیمیایی گیاهان دارویی ۱۷-آزمون های کنترل فیزیکوشیمیایی عسل ۱۸-کروماتوگرافی غشا نازک (TLC) ۱۹-کوره الکتریکی آزمایشگاهی ۲۰-اندازه گیری کمی و کیفی ترکیبات با روش کلاسیک تیتراسیون های اسیدیمتری، کمپلکسومتری، اکسایش و کاهش و گراویمتری